In Memoriam

Een geschreven portret kan ook worden gemaakt als In Memoriam, ter nagedachtenis aan een dierbare die je hebt verloren. Dan interview ik een aantal nabestaanden en maak ik aan de hand van hun herinneringen een portret. Dit kan als iemand pas is overleden, maar ook nog jaren later. Bijvoorbeeld om stil te staan bij een bepaalde datum (sterfdag of verjaardag) en om de herinneringen aan die persoon vers en levend te houden. Klik hier voor meer informatie.