Vragenlijsten versus interviews

 Als sociale wetenschapper zet ik mijn vraagtekens bij de waarde van onderzoek dat enkel door middel van vragenlijsten (kwantitatief onderzoek) wordt gedaan:

  • Vragenlijsten worden vaak opgesteld aan de hand van algemene onderzoeksvragen.
  • Vragen in enquêtes zijn vaak vaag of multi-interpretabel, wat niet bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de resultaten.
  • Door niet met open vragen te werken, maar met multiple choice, worden woorden in de mond gelegd bij de ondervraagde.
  • Vragenlijsten zijn minder geschikt voor het beantwoorden van de 'waarom' vraag. 
  • Vragenlijsten hebben weinig oog voor nuance en context.

 

De voordelen van onderzoek op basis van interviews

Onderzoek op basis van interviews wordt kwalitatief onderzoek genoemd.

  • Kwalitatief onderzoek kan veel makkelijker op maat gemaakt worden
  • Vergeleken met enquêtes en vragenlijsten zijn interviews veel geschikter om open vragen te stellen, waardoor de  ondervraagde geen antwoorden in de mond wordt gelegd. Dit leidt tot inzichten die uit enquêtes niet naar voren komen.
  • Kwalitatief onderzoek geeft beter antwoord op de waarom vraag. Waarom zijn mensen ergens wel of niet tevreden over? En op welke ervaringen is dat gebaseerd? Is zijn/haar klacht gebaseerd op een incidentele of structurele ervaring?
  • De taak van de interviewer is om goed door te vragen en nuance aan te brengen